Projektet

I SV Studieförbundet Vuxenskolans regi under år 2012-2014 pågått ett Leader Storsjöbyggden projekt. I ett brett samarbete mellan föreningar, lokala företag och privatpersoner rustas nu leden. Vi gör den tillgänglig för besökare och ortsbor. Kompletterar med rastställen och informationstavlor om historia och sevärdheter i naturen. Att samarbeta och söka synenergieffekter ,med intressenter inom besöksnäringen såsom camping, mathantverk, dansarrangörer, Bo på lantgård, fiskevårdsområden samt Norrskog och LRF. Tillsammans marknadsföra Litsbygden som ett trevligt småskaligt besöksmål.