Fångstsystem

Här finns spår av våra förfäder. Flera älgfångstgropar går man förbi efter leden.
Man använde fångstgropar från stenåldern, och in i modern tid för fångst av älg.
Men också av andra djur, som ren, och varg.