Fångstsystem

Här finns spår av våra förfäder. Flera älgfångstgropar går man förbi efter leden.