Kartläggning örter, växter och svamp

Bengt Pettersson: vår egen expert på örter, växter och svamp har kartlagt leden under sommaren 2013. Letat reda på vad som växer efter vår led och vi kan nu snart sätta upp små skyltar som kan ge kunskap till turister, hemvändare, ortsbor och skolklasser om vilka växter, örter och svampar som växer längs vår vackra Högforsled.