Projektet Högforsleden

Projektet Högforsleden fortskrider nu under 2014. Växtinventeraren har nu inventerat leden och mer information om detta kommer längre fram.

Rastplatsmöblerna finns nu utplacerade längs leden.

Under vintern har även en ”tävling snyggaste dasset” påbörjats. Målet med detta är att efter kontakt med kommunen, kunna placera ut dessa på lämpliga ställen längs leden.

Rollspelet vid avrättningsplatsen kommer även i år att spelas upp. Datum och information kring detta kommer.

Våra lokala mathantverkare kommer komponera en ”Högforstallrik”. Menyn ser helt enastående ut. Örtte, älgörtsdricka, nässelbröd, nässelpesto, svampsallad, kex och marmelad…vem kan neka denna delikata tallrik så säg?

Ni som vandra längs leden, får gärna dela med er av bilder ni tagit längs leden. Maila dessa till carina.vest@sv.se Vi kan då lägga ut dessa på hemsidan så fler får ta del av dessa.